Základní informace o vdovském důchodu

magazinzeny.cz

Jestliže jste se dostala do složité situace, ve které by vám měl být přiznán vdovský důchod, je vhodné vědět alespoň základní informace. Nárok na vdovský důchod je v případě, když zesnulý manžel pobíral starobní důchod nebo aspoň na něj měl již nárok.

Vdovský důchod nemusí být vyplácen pouze z titulu starobního důchodu zesnulého. Další možností je, že zesnulý pobíral invalidní důchod. Vodvský důchod z titulu invalidního důchodu má však specifické podmínky, proto doporučujeme obrátit se na ČSSZ. Obecně platí, že vdovský důchod je vyplácen po dobu 12 měsíců. Abyste ho ale získaly, musíte o něj aktivně požádat. Standardní doba rozhodnutí o přiznání vdovského důchodu je 90 dnů od okamžiku, kdy jste podaly žádost. Ovšem tato lhůta může být z různých důvodů prodloužena.

Je nárok na vdovský důchod i po uplynutí 1 roku?

Ano, nárok může být, ale pouze v určitých, zákonem specifikovaných, případech. Jmenujeme ty nejčastější:

  • Pokud pečujete o nezaopatřené dítě
  • Jestliže pečujete o dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby (stupně II až IV)
  • V případě, že pečujete o rodiče zesnulého nebo svoje rodiče ve společné domácnosti, přičemž musí být závislí na pomoci druhé osoby (stupně II až IV)
  • Pokud trpíte invaliditou třetího stupně

Existují i další výjimky, ale i v tomto případě je nejlepší cesta zjistit si vše potřebné přímo na správě sociálního zabezpečení.